Nederland moet voortrekkersrol pakken in aanpak wereldwijde watercrisis

Artikel: 13.04.22, Den Haag, Karin Bojorge-Alvarez

Een nieuwe politieke koers als het gaat om de klimaat- en watercrisis. Dat is de inzet van ontwikkelingsorganisatie Simavi, die vandaag samen met partners actie voert met een Water Cocktail Bar op de stoep van de Tweede Kamer.

Water Cocktail Bar

De Water Cocktail Bar is een uitnodiging aan betrokken ministers en Kamerleden om het gesprek hierover aan te gaan. Verschillende Kamerleden brachten een bezoek aan de Water Cocktail Bar, onder wie GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en VVD-Kamerlid Jan Klink. Ook minister-president Mark Rutte nam een pamflet in ontvangst.

Rampzalige watercrisis

Brechje Oonk van Simavi: ‘Klimaatverandering leidt tot een rampzalige watercrisis die voor miljoenen mensen wereldwijd de toekomst in gevaar brengt. Wij bij Simavi vinden dat daar in Nederland veel te weinig debat over plaatsvindt. En dat terwijl wereldwijd al honderden miljoenen mensen te maken hebben met watertekorten en overstromingen.’

Water Wake-Up Call

‘Daarom voeren wij als ontwikkelingsorganisatie samen met onze partners campagne in de vorm van de Water Wake-Up Call. Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland een voortrekkersrol zou moéten en kúnnen spelen’, stelt Oonk. ‘Met name als het gaat om meer en betere financiering voor klimaatadaptatiemaatregelen. Nederland haalt zijn eigen beloofde klimaatfinanciering niet, terwijl dit nog minder is dan ons eerlijke deel. Ook wordt er slecht geluisterd naar degenen die het meest getroffen worden, met name vrouwen en meisjes. Daarom vinden wij dat lokale organisaties op alle niveaus betrokken moeten worden zodat hun lokale waterkennis en -oplossingen tot uitgangspunt worden gemaakt. Dat moet wat ons betreft een belangrijke prioriteit worden in de beleidsagenda van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher.’

Druk uitoefenen

De watercrisis treft vrouwen en meisjes in Afrika en Azië het hardst, constateert Oonk. ‘Zij veroorzaakten de klimaatcrisis niet, maar krijgen wel de waterproblemen als rekening gepresenteerd. Miljoenen vrouwen en meisjes worden, omdat zij veilig drinkwater voor hun gezin moeten verzorgen, gedwongen om nog verder te lopen om drinkwater te vinden. Zij missen vaker school, hebben geen tijd om te werken en krijgen steeds meer te maken met geweld. ‘Daarom vragen we het Nederlandse publiek om de Water Wake-Up Call te steunen met een handtekening en zo druk uit te oefenen op de overheid.’

Beleidsnota ontwikkelingssamenwerking

De komende tijd zijn er een aantal cruciale momenten voor een nieuwe koers in de klimaat- en watercrisis. Vandaag sprak watergezant Henk Ovink met de commissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de aankomende UN Waterconferentie in 2023, waar Nederland co-voorzitter van is met Tadzjikistan. In juni komt er een nieuwe beleidsnota van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In november 2022 vindt er in Egypte weer een belangrijke klimaattop plaats. Met de Water Wake-Up Call zullen we daarom op al deze momenten flink aan de bel trekken, zodat de watercrisis continu hoog op de agenda blijft bij de overheid. En we er gezamenlijk voor zorgen dat het tij gekeerd wordt.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer