Water Wake-Up Call

Klimaatverandering leidt tot een rampzalige watercrisis die voor miljoenen mensen wereldwijd de toekomst in gevaar brengt.

Trek aan de bel


Meisjes en vrouwen dragen de lasten

De watercrisis treft vrouwen en meisjes in Afrika en Azië het hardst. Zij veroorzaakten de klimaatcrisis niet, maar krijgen wel de waterproblemen als rekening gepresenteerd. Miljoenen vrouwen en meisjes worden, omdat zij veilig drinkwater voor hun gezin moeten verzorgen, gedwongen om nog verder te lopen om drinkwater te vinden. Zij missen vaker school, hebben geen tijd om te werken en krijgen steeds meer te maken met geweld. Terwijl juist zij een cruciale sleutel naar klimaatoplossingen zijn.

Overstromingen, droogtes en veranderende weersomstandigheden hebben grote gevolgen voor de toegang tot water in Kenia en Bangladesh.

Onze overheid moet veel meer doen om vrouwen en meisjes in deze watercrisis te ondersteunen. Zij verdienen onze aandacht!

Wat willen wij?

Nu al zijn 3,5 miljard mensen zeer kwetsbaar voor klimaateffecten en de helft van de wereldbevolking kampt elk jaar op een bepaald moment met ernstige watertekorten. Voor hén moeten we aan de bel trekken. De Water Wake-Up Call eist harde toezeggingen van de Nederlandse overheid. We willen actie, samenwerking en nagekomen beloftes:

 • Watercrisis als speerpunt
  In ons klimaatbeleid moet de watercrisis een van de belangrijkste speerpunten worden.
 • Meisjes en vrouwen prioriteit
  Meisjes en vrouwen worden het hardst geraakt door de watercrisis, maar hebben ook een sleutelpositie om waterproblemen op te lossen.
 • Benut de kracht van lokale gemeenschappen
  Ons klimaatbeleid richt zich onvoldoende op lokale gemeenschappen in Afrika en Azië. We moeten leren van hun oplossingen en deze een platform en steun bieden.
 • Kom financiële beloftes na
  De veroorzakers van de klimaatcrisis moeten betalen voor het aanpakken ervan. Nederland heeft een fair share van 1,56 miljard euro, zo is berekend. Daar komt de overheid bij lange na niet aan. Ook de afspraak om financiering voor het aanpassen aan klimaatverandering te verdubbelen moet nagekomen worden.
Zo voerden wij actie bij de Tweede Kamer. Help jij ons om de overheid verder wakker te schudden?

Waarom is nu jouw handtekening nodig?

De komende maanden zijn cruciaal voor een hernieuwde koers in onze klimaataanpak en de watercrisis. In november 2022 vindt er in Egypte weer een belangrijke klimaattop plaats. En in maart 2023 is Nederland gastheer van de UN waterconferentie. Dat betekent dat Nederland een voorbeeldfunctie heeft, maar we hebben ons beleid nog steeds niet op orde.

Samen met jou en duizenden andere supporters voeren we de druk op bij premier Rutte en onze Nederlandse delegatie. Wij wijzen erop dat we ons eigen huishouden snel op orde moeten krijgen, om een waardige waterambassadeur te kunnen zijn tijdens deze belangrijke internationale bijeenkomsten.

Je kunt je handtekening zetten tot en met november. Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe krachtiger onze stem wordt om verandering te eisen in de aanpak van de watercrisis. Kom samen met ons in actie!

Word onderdeel van de grote waterbeweging, zet samen met ons de watercrisis op de kaart!

Wie zijn wij?

De Water Wake-Up Call voor water is een wereldwijde samenwerking van tientallen bedrijven en organisaties, op initiatief van Simavi. Simavi zet zich sinds 1925 in voor gezondheid en gelijkheid in verschillende landen in Afrika en Azië. We doen dat met speciale aandacht voor water en sanitatie, vrouwengelijkheid en lokale oplossingen.

Lees meer op de website van Simavi

Draag bij aan de oplossingen voor de watercrisis.

Doneer