Jongeren bieden hulp bij overstromingen in afgelegen gebieden

Verhaal: Nazmun Nahid, Bangladesh

Door Jarraf Hamim, klimaatactivist, YouthNet for Climate Justice, Fairuse Akter Mou, klimaatactivist, YouthNet for Climate Justice. Geschreven in samenwerking met het team van Simavi WAI WASH SDG Bangladesh Subprogramme

Dit jaar kreeg Bangladesh te maken met een van de rampzaligste overstromingen en watercrisis die alle records verbrak. Terwijl het land het zevende meest kwetsbare land is voor de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, komen deze extreme klimaatverschijnselen steeds vaker voor, waardoor de jonge generaties en hun toekomst in gevaar worden gebracht. Toch zijn zij degenen die in de frontlinie staan om de crises aan te pakken.

Overstromingen en gebrek aan drinkwater

"Het is heel moeilijk voor de jonge vrijwilligers om de slachtoffers van de overstroming te bereiken. Boten zijn het enige vervoersmiddel, maar er zijn niet genoeg boten. En het lukt de vrijwilligers niet om voldoende geld in te zamelen om dit probleem op te lossen. Bovendien kunnen mensen door de prijsstijging niet eens het hoognodige kopen. Er is dus meer hulp nodig en dan is er ook nog de drinkwatercrisis."

Nazum Nahid, een van de klimaatactivisten van YouthNet for Climate Justice in Bangladesh, heeft deze situatie met eigen ogen gezien. Hij werkt onvermoeibaar in de meest afgelegen plaatsen zoals Osmani Nagar, Bishwamvarpur en Tahirpur in Sylhet om hulp te bieden tijdens de overstroming. Hij en zijn team bereiken ook geïsoleerde gemeenschappen in Kurigram en Sunamganj.

Nazmun Nahid activist YouthNet in het door overstroming getroffen gebied

Van jongs af aan getroffen door de klimaatcrisis

De overstromingscrisis is geen nieuw verschijnsel in Bangladesh, aangezien het land aan de Gangesdelta ligt. Het land ligt bovendien minder dan vijf meter boven het gemiddelde zeeniveau en zware regenval in korte tijd leidt daardoor tot overstromingen. Door de klimaatverandering neemt de hevige regenval en het water uit de nabijgelegen heuvels echter met de dag toe. Als gevolg daarvan stijgt het zoutgehalte, raakt het water verontreinigd, is er waterschaarste en verliezen mensen hun land door overstromingen of erosie van de oevers.

Hierbij worden jongeren al op jonge leeftijd door deze klimaatcrisis getroffen. Veel - door water overgebrachte - ziekten onder kinderen en jongeren nemen toe. Ook de ongelijkheid neemt toe nu meisjes van school gaan om water te halen in afgelegen plaatsen. Dit heeft gevolgen voor zowel hun opleiding als hun gezondheid.

Jongeren komen in actie

Jongeren zijn zich echter meer bewust van hun rechten en laten van zich horen, zelfs in deze nijpende situatie. Er worden steeds meer grassroots-organisaties opgericht om lokale milieuproblemen aan te pakken. Jongeren dagen hun regering voor het gerecht omdat ze de klimaatverandering niet aanpakken of de natuur niet beschermen voor toekomstige generaties. "De regering van Bangladesh was bijvoorbeeld van plan de tweede fase van de Matarbari-kolencentrale in Cox's Bazar te starten. Deskundigen van het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), een Finse onderzoeksorganisatie, stelden vast dat het project een ernstige bedreiging zou vormen voor het milieu en de volksgezondheid. Gelukkig hebben de jeugdactivisten van het YouthNet for Climate Justice en Fridays for Future dit weten tegen te houden en heeft de regering toegezegd de bouw van de centrale te stoppen."

Over de reactie van het YouthNet-team op de overstroming van dit jaar zei Nahid: "We leveren droge voedingsmiddelen, zuiver water en zoutoplossing aan de slachtoffers van de overstroming. Daarnaast werden er bijna 500 maandverbanden uitgedeeld. We helpen de getroffen mensen ook om een veilig onderkomen te vinden. Momenteel leveren we materialen van tin voor de bouw van nieuwe huizen en toiletten, afhankelijk van de urgentie van hun rehabilitatie. Verder ondersteunen we jongeren bij hun opleiding en mentale gezondheid." Bijna 100 vrijwilligers werken sinds 16 juni van dit jaar samen met Nahid en hebben aan meer dan 5.000 gezinnen hulpgoederen verstrekt. Ze werkten samen met organisaties als Volunteer Opportunities, Bangladesh Development Organization, Pashe Achi Initiative, Prottasha Foundation en Youth for Change BD.

Deze overstroming heeft aangetoond dat de acties van jongerenorganisaties en aanpassingsmaatregelen van de overheid niet volstaan om de klimaatcrisis aan te pakken. We moeten ook mitigerende maatregelen (maatregelen die de klimaatverandering beperken) nemen. Nahid voegt hieraan toe dat de overheid meer geld moet uittrekken voor de milieusector en een beleid moet voeren dat milieuvriendelijker is. Om de gevolgen van overstromingen te beperken, moet tevens prioriteit worden gegeven aan duurzame waterafvoersystemen, goede wegen en infrastructuur. Maar om de crisis te begrijpen en bij de kern aan te pakken, is het essentieel om jongeren een stem te geven.

Draag bij aan de oplossingen voor de watercrisis.

Doneer