HER Climate Stories | Het verhaal van Eefke van de Wouw

Verhaal: Eefke van de Wouw, Nederland

De klimaatcrisis raakt ons allemaal. Maar de perspectieven en beslissingen om deze uitdaging het hoofd te bieden komen al te een te lange tijd vanuit een fractie van de populatie. Een belangrijke stem die hierin nog te weinig wordt gehoord zijn vrouwen: hun verhalen en stemmen zijn onmisbaar wanneer we samen aan oplossingen werken.

HER Climate Stories

Daarom delen we in de serie HER Climate Stories, een co-creatie van Cinetree en Simavi, de verhalen van drie vrouwen, die ieder op hun eigen manier in actie komen in de klimaatcrisis. Binnen hun gemeenschappen in Kenia, Brazilië en Nederland, maar ook daarbuiten zetten zij zich in voor hun gedeelde missie.

De overbruggende boodschap van deze drie activisten: vrouwen bieden de oplossing! Ondanks dat vrouwen zwaarder worden getroffen door de klimaatcrisis, wordt er niet genoeg naar hen geluisterd. Maar het is duidelijk dat de huidige oplossingen niet genoeg zijn. Als wij vrouwen betrekken bij de dialogen rond klimaat ontwikkelen we een nieuw perspectief: een perspectief dat rekening houdt met onze gevoelens rond de klimaatcrisis, met mensen die zich niet gehoord voelen, en met de bestaande problemen die in de weg staan van een inclusievere klimaatbeweging.

Een hoopvolle boodschap: Eefke van de Wouw

Eefke van de Wouw uit Nederland is de voormalig Youth Representative on Sustainable Development bij de Verenigde Naties. Zij wil met haar boodschap jongeren inspireren om de hoop niet op te geven, hoe moeilijk dat soms ook is. Volgens Eefke zit kracht ook in de kleine dingen. En in verbinding: “Onderschat het collectief niet”. Eefke ziet ook een belangrijke rol voor vrouwelijk leiderschap in het oplossen van de klimaatcrisis. Ze vindt dat de kijk op de klimaatcrisis moet veranderen. De focus op technologie leidt af, wat wij moeten laten zien is de emotie; de klimaatcrisis raakt ons.

Wie is Eefke van de Wouw?

Eefke is vooral bekend van haar inzet voor jonge en toekomstige generaties. Door de Nederlandse jeugd te mogen vertegenwoordigen in het kader van de klimaatconferenties van de Verenigde Naties, ging ze nadenken over de oorzaak van de klimaatcrisis. Daarna liep ze meer dan 500 km door heel Nederland om jongeren uit te nodigen om meer buiten te zijn en weer contact te maken. Met dit project en haar huidige werk blijft ze bewustzijn creëren over de veranderende relatie tussen mens en natuur in de westerse wereld en het belang van onderlinge verbondenheid.

Draag bij aan de oplossingen voor de watercrisis.

Doneer