De Wake-Up Call

Het is tijd om in actie te komen

Gesprekken over klimaat gaan vaak over CO2-uitstoot, vliegschaamte, fossiele brandstoffen en enorm rapporten over een sombere toekomst. Maar veel te weinig hoor je de verhalen van mensen die nu al te maken hebben met waterproblemen, of hun oplossingen. Bijna nooit hoor je dat al het water op de wereld met elkaar te maken heeft. Dat we er allemaal verantwoordelijk voor zijn. En dat we daadwerkelijk iets kunnen doen.

Word onderdeel van de grote waterbeweging, zet samen met ons de watercrisis op de kaart!

5 redenen om je handtekening te zetten:

1. Water is een mensenrecht.
Toegang tot water is een universeel mensenrecht. Veilig water is een essentieel onderdeel van een gezond en waardig leven. Maar toch zijn er miljoenen mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. De gevolgen van klimaatverandering leveren een extra druk.

2. Klimaatverandering leidt ons naar een ongeëvenaarde watercrisis.

Overstromingen, droogtes en veranderende weersomstandigheden die door klimaatverandering toenemen, zijn ook in Europa en zelfs in Nederland zichtbaar. Maar vooral landen die zelf de minste bijdrage leveren aan klimaatverandering kampen met enorme waterproblemen.

3. De watercrisis zorgt voor meer ongelijkheid.

Vooral vrouwen en meisjes in kwetsbare gebieden zijn de dupe. Naar hen wordt niet geluisterd. En zij worden niet bereikt met onze klimaatfinanciering.

4. We willen actie, geen beloftes.

Nederland haalt zijn eigen beloofde klimaatfinanciering niet, terwijl dit nog minder is dan ons eerlijke deel. Daarnaast gaat er te weinig geld naar landen die het hardst geraakt worden en het minste hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis. Hierdoor draagt Nederland niet zijn verantwoordelijkheden voor het oplossen van de watercrisis.

5. Water is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

We moeten allemaal betrokken worden bij de omgang met het water. We moeten samen de toekomst van water zekerstellen, voor onszelf en voor mensen in kwetsbare gebieden. Een zekere watertoekomst begint bij ons eigen waterverbruik en waterbewustzijn. Maar zeker ook door een stem uit te brengen voor beter waterbeleid in de wereld. Samen staan we sterker.

De Water Wake-Up Call vraagt om aandacht voor de grote watercrisis en eist toezeggingen van de Nederlandse overheid om verantwoordelijkheid te nemen.

Klimaatcrisis is een watercrisis

De beschikbaarheid van water wordt op veel plaatsen minder vanzelfsprekend. Het toenemende aantal overstromingen veroorzaakt door klimaatverandering dreigt waterpunten en sanitaire voorzieningen te vernietigen en waterbronnen te vervuilen. In toch al kwetsbare regio's verergeren droogtes het watertekort. Deze feiten illustreren de noodzaak van actie voor water:

  • 90% van alle milieurampen is watergerelateerd: steeds meer landen beginnen te lijden onder extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, cyclonen en droogtes.
  • Zo’n 3,3 tot 3,6 miljard mensen leven in gebieden die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Dit gaat over 45 procent van de wereldbevolking die te maken krijgt met gevaarlijke omstandigheden.
  • De watercrisis raakt de armsten in de wereld en zij die het minst in staat zijn om zich aan te passen extra hard. Vooral vrouwen en meisjes in Afrika en Azië hebben last van directe en indirecte gevolgen, terwijl zij de minste invloed hebben op de oorzaak en de aanpak van de watercrisis.

Het klimaatrapport (IPPC 2022) is duidelijk over de noodzaak van een gezonde omgang met water: als menselijke samenlevingen in staat zijn om aangetaste ecosystemen te herstellen en erin slagen om 30-50% van de zoet- en zoutwaterhabitats effectief te behouden, zullen ze profiteren van het vermogen van de natuur om koolstof te absorberen en op te slaan, om de voortgang naar duurzame ontwikkeling te versnellen. Om dit doel te bereiken zijn echter goede financiering en politieke steun nodig.

Vrouwen en meisjes in hun kracht zetten

Klimaatverandering zorgt voor een uitdaging om drinkwater voor iedereen in de wereld veilig te stellen. Vooral vrouwen en meisjes dragen de lasten omdat zij verantwoordelijk zijn voor water in het huishouden. Door de watercrisis wordt hun uitdaging om water te vinden groter en dat maakt hen extra kwetsbaar. Maar ze spelen ook een belangrijke rol in oplossingen, als water-managers. Kennis over water wordt van generatie tot generatie overgedragen van moeder op dochter. Deze kennis is ontiegelijk waardevol in de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering.

Hoe onderneemt Simavi actie?

  • Met lokale partners werken we samen aan een betere toegang, beschikbaarheid en duurzaamheid van drinkwater. Klimaatbestendigheid speelt daarbij een grote rol. Ook toiletten en hygiënevoorzieningen worden daarbij meegenomen.
  • Wij versterken de positie en de rol van vrouwen en meisjes in klimaatadaptatie- programma’s. Zij hebben heel vaak een sleutelrol in de watervoorziening.
  • Wij verbeteren de toegang tot klimaatinformatie voor vrouwen en meisjes, om hun kennis en weerbaarheid te vergroten.
  • We voeren druk uit op met name overheden, voor beter beleid en meer geld, gericht op de meest kwetsbare groepen in de wereld.

Draag bij aan de oplossingen voor de watercrisis.

Doneer